Tuesday, May 10, 2011

Memohon Bantuan Nabi SAW

MEMOHON BANTUAN NABI SAW
Oleh PANEL PENYELIDIKAN YAYASAN SOFA NEGERI SEMBILAN
Utusan Malaysia, 10 Mei 2011

Kita telah sebutkan di dalam perbahasan yang lalu, sesungguhnya kita mempercayai dengan keyakinan yang kuat, tanpa syak dan ragu bahawa asal atau dasar dalam memohon suatu pertolongan, permohonan, doa dan permintaan ialah ditujukan hanya kepada Allah SWT. Dialah Maha Penolong, Maha Pembantu dan Mengkabulkan sesuatu permintaan.

Allah SWT berfirman: “Dan Tuhan kamu berfirman, “Berdoalah kamu kepadaKu, nescaya Aku perkenankan doa permohonan kamu.”(Al-Mukmin: 60) Dari ayat ini dapat difahami, bahawa sesiapa yang meminta pertolongan daripada seseorang makhluk, atau menyerunya, atau memohon kepadanya, atau meminta kepadanya, sama ada makhluk itu masih hidup atau telah mati, dengan keyakinan bahawa makhluk itu mampu memberikan manfa’at atau menolak kemudharatan dengan kekuatannya sendiri, tanpa ada kaitan dengan Allah; maka dia dikira telah menyengutukan Allah SWT.

Meskipun demikian, harus diketahui bahawa Allah SWT juga mengharuskan makhlukNya untuk saling meminta pertolongan dan bantuan. Bahkan, Allah juga memerintahkan sesiapa yang diminta pertolongan supaya memberikan pertolongan, dan sesiapa yang diseru atau dipanggil supaya menyahut seruan atau panggilan.

Hadith-hadith mengenainya amat banyak. Semuanya menunjukkan kepada suruhan dan galakan membantu orang yang memerlukan bantuan, menolong orang yang berhajat dan melepaskan kesulitan orang lain. Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling agung dan layak untuk diminta pertolongan sebagai perantaraan kepada Allah SWT bagi melepaskan suatu kesulitan dan menunaikan hajat.

Justeru, apakah kedahsyatan dan keperitan yang lebih dahsyat daripada keperitan pada hari Kiamat; ketika menghadapi keperitan terlalu lama tempohnya berada di Padang Mahsyar; dalam keadaan bersesak-sesak, menghadapi keperitan panas yang berlipat kali ganda bahangnya, dan ditenggelami peluh bagi sesiapa yang dikehendaki oleh Allah? Dalam keperitan yang terlalu getir dan bersangatan ini, maka manusia memohon pertolongan kepada Allah melalui sebaik-baik makhlukNya SAW. Hal ini telah disabdakan oleh Rasulullah SAW:

“Ketika mereka berada dalam keadaan demikian, mereka memohon pertolongan (istighathah) kepada Nabi Adam AS…(sebagaimana yang disebut di dalam hadith).” Di dalam hadith tersebut, Rasulullah SAW menggunakan perkataan istighathah. Hadith tersebut diriwayatkan dengan lafaz ini sebagaimana terdapat dalam Sahih al-Bukhari.

Para Sahabat RA juga memohon pertolongan dengan Rasulullah SAW dan meminta syafa’at daripada Baginda SAW. Mereka sering mengadu keadaan mereka kepada Baginda SAW; kefaqiran, kesakitan, bala bencana, hutang-piutang dan kedha’ifan mereka. Mereka memohon perlindungan kepada Baginda SAW ketika menghadapi pelbagai keperitan dan bala bencana. Mereka memohon pertolongan daripada Baginda SAW di samping meyakini bahawa Nabi Muhammad SAW yang diminta pertolongan dan bantuan itu hanya sebagai perantara dan penyebab mereka meraih suatu kebaikan dan melepaskan diri daripada suatu bencana dan kemudharatan, sedangkan hakikat yang melakukan semua itu adalah Dia (Allah SWT).

Abu Hurairah RA Mengadu Lupa

Imam Bukhari dan lain-lainnya meriwayatkan hadith daripada Abu Hurairah RA bahawa beliau pernah mengadu kepada Rasulullah SAW tentang kelupaannya dalam mengingati hadith Baginda SAW yang mulia. Beliau berharap sifat pelupanya itu dapat dihilangkan daripada dirinya.

Beliau berkata, “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku telah mendengar banyak hadith daripadamu, tetapi aku lupa hadith-hadith itu. Aku suka jika aku tidak lupa dengan hadith-hadith tersebut.” Rasulullah SAW bersabda, “Bentanglah selendangmu!” Abu Hurairah RA lalu membentangnya. Kemudian, Rasulullah SAW mencakup udara dengan tangan Baginda SAW yang mulia dan melemparkannya ke dalam selendang itu. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, “Dakaplah selendang ini!” Lalu Abu Hurairah RA pun mendakapnya. Beliau berkata, “Maka tidak ada satu hadith pun yang aku lupa selepas itu.” (Riwayat Bukhari, No.119)

Inilah dia Abu Hurairah RA. Beliau memohon kepada Rasulullah SAW untuk menghilangkan sifat lupa daripada dirinya. Padahal, menghilangkan sifat lupa itu suatu perkara yang tidak mampu dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri kecuali Allah SWT. Namun, Rasulullah SAW tidak mengingkari perbuatan Abu Hurairah RA itu. Baginda SAW juga tidak menuduhnya sebagai orang yang melakukan perbuatan syirik kerana sememangnya telah diketahui oleh setiap individu Muslim, bahawa apabila seorang ahli tauhid meminta sesuatu daripada orang yang mempunyai kedudukan khusus di sisi Allah SWT, dia tidak meminta daripada orang yang diminta itu mencipta sesuatu dan tidak juga beri’tiqad bahawa orang yang diminta itu memiliki serba sedikit kekuasaan tersebut. Hanya yang diinginkan ialah supaya dia menjadi penyebab bagi tercapainya hajat melalui kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka, sama ada dengan berdoa atau cara lain yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam pengurusan alam ini.

Kamu lihat Rasulullah SAW memperkenankan permohonan sahabat tersebut. Namun dalam kisah ini, tidak diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW berdoa untuk Abu Hurairah RA. Baginda SAW hanya mencakup udara, lalu mencampaknya ke dalam selendang Abu Hurairah RA. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh Abu Hurairah RA mendakap selendang itu ke dadanya dan Abu Hurairah RA melakukannya. Dengan demikian, maka Allah menjadikannya dengan anugerahNya, sebagai sebab langsung terlaksananya keinginan Abu Hurairah RA.

Rasulullah SAW juga tidak berkata kepada Abu Hurairah RA, “Kenapa kamu meminta kepadaku, bukankah Allah SWT lebih dekat kepadamu daripadaku?” Jawapannya, seperti yang dimaklumi bersama oleh setiap umat Islam, bahawa yang menjadi sandaran utama terlaksananya segala hajat adalah Allah SWT; Tuhan yang di dalam kekuasaanNya tergantung semua perkara. Manakala Rasulullah SAW adalah insan yang paling dekat tuntutannya kepada Allah dan paling sempurna kedudukannya di sisi Allah.

Qatadah RA Meminta Rasulullah SAW Menyembuhkan Matanya

Diriwayatkan, bahawa Qatadah ibn al Nu’man RA telah ditimpa kecederaan pada sebelah matanya. Maka anak matanya tersembul keluar dan terjejeh di pipinya hingga sahabat-sahabatnya hendak memotong biji matanya itu. Tetapi Qatadah RA enggan dan berkata, “Saya tidak akan memotongnya hingga saya meminta pandangan Rasulullah SAW.” Lalu dia pergi menemui Rasulullah SAW dan mengadu tentang penderitaannya. Rasulullah SAW bersabda, “Tidak! (anak mata itu tidak boleh dipotong).” Kemudian Baginda SAW meletakkan telapak tangannya pada biji mata Qatadah RA, lalu memasukkannya semula ke tempatnya. Maka mata itu kembali pulih seperti sebelumnya, malah antara kedua belah matanya, matanya itu lebih jelas dan baik penglihatannya. (Hadith ini diriwayatkan oleh al-Baghawi dan Abu Ya’la; juga diriwayatkan oleh al-Dar Qutni, Ibnu Syahin dan al-Baihaqi di dalam al-Dalail; dinaqalkan oleh al-Hafiz Ibnu Hajar dalam al-Isobah Jld 3 H: 225; juga oleh al-Hafiz al-Haithami dalam Majma’ al-Zawaid Jld 4 H: 297, dan al-Hafiz al-Suyuti dalam al-Khasa’is al-Kubra).

Jelas kelihatan dalam peristiwa yang dipetik bahawa para Sahabat tidak keberatan untuk memohon bantuan daripada Nabi SAW apabila mempunyai hajat, tanpa mengengkari bahawa Allah SWT tetap menjadi punca sebenar segala pertolongan.

No comments:

Post a Comment